top of page

He Kama na Lanihūpō, he Kupa no Hikapoloa Mai

Kaimana Kawaha
15 Kepakemapa 2021

ʻO ke poʻo manaʻo e kau aʻela i luna nei, ua pili nō ia i ka lono i kuʻi maila a puni ke ao a i ʻakaʻaka ai hoʻi ʻo loko o nā naʻau o mākou nei o Ka Ulu Hoi. Penei ka moʻolelo i loaʻa mai iā mākou. I ka lā 23 o ʻAukake, ua hiki maila kahi malihini o ʻAmelika Hui Pū ʻIa ma luna o ke one hinuhinu o ka ʻōnohi o nā kai. Ua hoʻouka aʻela ua malihini ʻAmelika lā i kāna kāleka lāʻau pale Korona ma luna o ka Safe Travels, kahi e ʻike ʻia ai ka ʻō ʻia me ka ʻole o ka lāʻau pale Korona. I koina kēia kāleka lāʻau pale Korona e lele ai nā malihini i ko kākou pae ʻāina aloha nei a holoholo wale aku.


No ka loaʻa o ka lāʻau pale Korona a me ke kāleka nona ia ʻike i kēia wahine, ua ʻae ʻia ka holoholo a mākaʻikaʻi hoʻi ma Oʻahu nei no kona wā holoʻokoʻa i noho ai i ʻaneʻi. I kona wā naʻe e ʻai aku ana a puʻu ka ʻamo i nā waiwai o ka ʻāina aloha, e hōʻoia aku ana ka poʻe nei o ka Safe Travels i ke kāleka a kēia wahine i waiho aku ai. I ka ʻike hou ʻana aku i ke kāleka e ‘ōlelo ʻia ai ka loaʻa i kēia wahine malihini ʻAmelika ʻo ka lāʻau pale Korona ʻo Maderna, haka pono akula kēia poʻe nei o ka Safe Travels, aia hoʻi, ʻike ʻia akula ka pela hewa ʻia ʻana o ka inoa o ia lāʻau pale Korona me kēia Maderna. ʻEā, ʻo Moderna nō ka pololei! ʻO ka maopopo koke ihola nō ia i ka poʻe o ka Safe Travels, he hoʻopunipuni kēia wahine a me kāna kāleka lāʻau pale Korona ʻo Maderna.


No ia hana hūpō a kēia wahine, e kakali ana ka poʻe mākaʻi i kona hiki ʻana aku i ke kahua mokulele e haʻalele ai iā Oʻahu. I mea e ʻike maopopo ai i ka wahine pololei nāna kēia hana kolohe, ʻimi akula lākou i kahi uhi i paʻa ma luna o kona ʻili. I ka ʻimi ʻana aku, aia hoʻi, ua ʻike ʻia akula ka wahine e komo aku ana i ke kahua mokulele. ʻO ka hopu koke ihola nō ia o ka poʻe mākaʻi iā ia. Lawe ʻia akula i ka hale paʻahao, a hoʻopiʻi ʻia akula nō hoʻi no ka hoʻopunipuni ʻana i kāna kāleka lāʻau pale Korona.


I kona kū ʻana aku nei i mua o ka luna hoʻokolokolo me ka naʻau piha i ka hilahila a me ke kaumaha, e heleleʻi mai ana nō hoʻi nā waimaka i ka uē no kāna hana kolohe. ʻĪ maila ʻo ia ala i mua o ka luna hoʻokolokolo, “I’m not a bad person.” E ka mea heluhelu ē, he aha lā ia mea he bad person. ʻO kā kākou mea i ʻike iho nei, he hana ia na ka poʻe e makemake nei e hoʻopōʻino mai i kēia lāhuikanaka a me ka poʻe e noho pū mai ana ma kēia ʻāina aloha. Pehea nō kā lā kona loaʻa me ka ʻole i ka maʻi ahulau? ʻAʻohe o kākou ʻike i kāna poʻe i launa pū akula i kona wā ma ʻaneʻi. ʻAʻohe hoʻi o kākou ʻike i kona hoʻolaha wale ʻana aku nō hoʻi i kēia maʻi nui loa o ka weliweli. No laila, i ka manaʻo o kēia mea kākau nei, ʻAe, he bad person nō ua wahine ʻAmelika ala no kona hoʻoholo ʻana, e hoʻopilikia mai i ka poʻe o Hawaiʻi ma o kona hoʻopunipuni ʻana mai. I kumu nō ia i kapa ʻia ai ʻo ia, He Kama na Lanihūpō, He Kupa no Hikapoloa mai.​


© Kaimana Kawaha 2021na Hawaiʻi News Now

bottom of page