top of page

Puke 21 . Helu 3 . 15 Pepeluali 2023

Kuʻi ka Lono

No ka Pono o
ka ʻĀina

Kūpono Achuela

kiʻina ʻia ka moʻolelo

He ui, he nīnau, aia i hea ka wai a Kāne? He ui, he nīnau hou, aia i hea ke aloha no ka wai a Kāne? Ke aloha no nēia ʻāina? Aia kā i ka pūʻali koa o ʻAmelika? ʻO ia nā nīnau koʻikoʻi loa. He moʻolelo kēia no ka wehewehe pono ʻana i ke kūlana maoli o ka hana a ka poʻe i kūkala mai na lākou nō e hoʻomalu iā Kapūkakī, ʻo ia hoʻi ʻo Red Hill.

Wehe ʻia ka ʻAha ʻŌlelo 2023

Māhealani Traub

kiʻina ʻia ka moʻolelo

ʻO ka lā 18 o Ianuali, ʻo ia nō ka lā i wehe ʻia ai ka ʻahaʻōlelo o ke aupuni ma ke kapikala. He lā nui kēia no nā poʻe o Hawaiʻi nei. Koʻikoʻi loa kēia au o ka makahiki, no ka nui o nā pila like ʻole e kākau ‘ia nei, ā inā ‘āpono ʻia ua mau pila nei, he mau kānāwai hou ia no ke aupuni.

A Hiki i ke Aloha ʻĀina Hope Loa

Kahanu Cuban

kiʻina ʻia ka moʻolelo

I ka lā 17 o ʻIanuali i mākaʻikaʻi ai ka poʻe aloha ʻāina no ko kākou aliʻi wahine aloha, ʻo Liliʻuokalani. Ua lāhui mākou i ke kakahiaka nui a ua ʻālana ʻia he hoʻokupu no ko kākou mau aliʻi ma Mauna ʻAla. A laila, neʻepapa akula mākou me ka lōkahi i ka hale aliʻi ʻo ʻIolani. Nui koʻu haʻaheo i ka ʻike ʻana ka nui o nā hui aloha ʻāina e hōʻea ana i mua o Mauna ʻAla. Ma mua o ke komo ʻana, na mākou i hāpai i oli kāhea, a na Kumu Hina i pane mai i ke oli komo. A laila, ma ka mākaʻikaʻi i kaʻi like ai ka lehulehu me ke kūpaʻa. Ua hīmeni ʻia nā mele aloha ʻāina, ua welo nā hae Hawaiʻi, a ua naue pū me ka haʻaheo.

Loina Hawaiʻi

E Kani ka Pila!

Puʻuwaihaokila Nakahara

kiʻina ʻia ka moʻolelo

Ma o ko kākou mālama ʻana i nā mele Hawaiʻi, ma o ka hīmeni ʻana, ma o ka hoʻokani pila ʻana, ma o ke aʻo ana i nā mele i kekahi makamaka, ua ola hou nā mele. E kiʻi ʻia ka pila a e hoʻokani ʻia ʻo ia!

Ka Ulu Hoi

Kahikina de Silva
      
Luna Hoʻoponopono
Kaimana Kawaha
      
Hope LH

     Nā Mea Kākau
Kūpono Achuela
Kahanu Cuban
Puʻuwaihaokila
        Nakahara
Māhealani Traub


E hoʻouna mai i leka:
kauluhoi@gmail.com

bottom of page